Assalamualaikum dan salam sejahtera...Terima Kasih kerana melayari laman web SK Tok Khalifah...

Halaman Utama

Wednesday, April 7, 2010

Dari Meja HEM

VISI

Memenuhi keperluan insan dalam aspek Jasmani dan Rohani bagi melahirkan murid yang berkeperibadian tinggi

MISI

1. Membantu dan menyokong Unit Kurikulum supaya dapat menjadikan sekolah ini terbaik di daerah Sabak Bernam dalam UPSR.

2. Membentuk dan mendidik serta melahirkan pelajar berdisiplin, berakhlak mulia, berketrampilan dan bersahsiah tinggi, dedikasi dan bertanggungjawab terhadap diri, keluarga dan sekolah serta TIADA terlibat dengan jenayah

3. Menjadikan semua bilik-bilik darjah, bangunan sekolah dan persekitarannya bersih, ceria, hijau, kondusif dan selamat

4. Menyediakan suasana kerja dan pembelajaran yang konduksif bagi staf, guru dan pelajar

5. Meningkatkan hubungan kekeluargaan, kerjasama dan sikap saling menghormati sesama warga sekolah

6. Mewujudkan budaya permuafakatan dengan masyarakat sekeliling dan agensi luar

7. Memastikan kebajikan para pelajar supaya dapat meneruskan persekolahan mereka.

No comments:

Post a Comment

Lokasi Dalam Peta Online


View SK Tok Khalifah in a larger map